Wednesday, August 5, 2015

Argumenten met betrekking tot Religie: Motivatie


Motivatie voor deze tekst

Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd alles wat de massa doet kritisch te benaderen. De massa onder invloed van een absolute boodschap is instaat tot grote verschrikkingen. Recente voorbeelden zijn het communisme in China en Rusland, het fascisme in Italiƫ en het nazisme in Duitsland. Vooral het fenomeen religie werd door mijn ouders als aanhoudende bron van ellende aangewezen. Denk aan de kruistochten, de inquisitie, de strijd tussen Shia en Sunni. Het resultaat is een persoon die schrikt van mensen met boekjes waarin staat hoe de wereld werkt en wat jij erin moet doen.
In het onderwijs op mijn school werd de zegen van de rede over religie onderwezen. Alles dient onderhevig te zijn aan twijfel, vooral dogma en paradigma's. Religie zou niet bestand zijn tegen kritische vragen. De impliciete boodschap was dat de mens, eenmaal ''verlicht'', zich zal losmaken van religie.

Of te wel: Religie is gevaarlijk en overbodig.

Kritische vragen stellen beschouw ik als een positieve eigenschap. Goed om je heen kijken is een tweede. Is dit nu werkelijk het enige wat er over religie te zeggen valt?
De hoeveelheid energie die in religie gestoken wordt is ongelofelijk. Religie behoort nog altijd tot de dagelijkse bezigheden van het merendeel van de mensheid. Volgelingen zijn periodiek bereid tot enorme inspanningen ten behoeve van de belijdenis. Tienduizenden mensen lopen rondjes om een zwarte steen. Honderdduizenden mensen baden in een rivier. Anderen lopen vele kilometers door Europa met als doel een kleine stad in Spanje. De grote hoeveelheid prachtige moskeeƫn, kerken en tempels getuigen van hoe religies door de eeuwen heen hebben georganiseerd en verbonden. Hetzelfde geld voor de overdracht en verspreiding van religieuze teksten. Islam en het Christendom hebben van Europa en het Midden Oosten homogene groepen gemaakt. Ze zijn nauw verbonden geweest met politiek, wetenschap en de organisatie van onze maatschappij.

Religie kan niet simpelweg als negatief of positief bestempeld worden. Daarvoor is de impact op de ontwikkeling van de mens te groot. Voor begrip moeten we vragen rondom het ontstaan en beoogde effect onderzoeken. Overleeft religie de twijfel? In de teksten 1 t/m 9 probeer ik aan te tonen dat religie een menselijk fenomeen is, en niet een goddelijk. Via een aantal stellingen geef ik de lezer aanknoop punten zelf kritisch naar religie te kijken. Hierna volg een bespreking en een addendum.


Waarschuwing

Het is geen zins de bedoeling van de schrijver het geluksgevoel af te nemen van de gelovige. Het is mogelijk dat de teksten impact hebben op uw belijdenis.

Religion


1 comment:

Thank you for your reaction.